Sunday, January 25, 2009

Dr. Aniruddha Joshi (Bapu)

जन्म : त्रिपुरारि पौर्णिमा, १८ नोव्हेंबर १९५६पहाटे ४ वाजून ३५ मिनिटांनी.

माता : सौ. अरुंधती जोशी.

पिता : डाँ. धैर्यधर जोशी.

संगोपन : आजी - सौ. शकुंतला नरेंद्र पंडित.(माहेरचे नाव - मालती गोपीनाथशास्त्री पाध्ये)

विशेष प्रभाव : माई - सौ. द्वारकाबाई गोपीनाथशास्त्री पाध्ये(बापूंच्या पणजी)

शालेय शिक्षण : डाँ. शिरोडकर हायस्कूल-परळ-मुंबईमाँटेसरीपासून ते अकरावी एस. एस. सी. पर्यंतएस. एस. सी. - इ. स.

१९७२वैद्यकीय शिक्षण : नायर हॉस्पिटल - मुंबई(टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय)एम. बी. बी. एस. - इ. स. १९७८एम. डी. (मेडिसीन) - इ. स. १९८२

मी अनिरुद्ध आहे

परमपूज्य अनिरुद्ध बापू (डॉक्टर अनिरुद्ध धै. जोशी) ह्यांचा दै. प्रत्यक्षमध्ये ५ नोव्हेंबर, २००६ (अनिरुद्ध पौर्णिमा) रोजी प्रकाशित झालेला अग्रलेख.
माझी माई माझ्या लहानपणापासून नेहमी म्हणायची, " हा नं काय करील त्याचा कधी पत्ता लागत नाही, " तर माझी आई मला 'चक्रमादित्य चमत्कार' म्हणायची. बहुतेककरून माझ्या बालपणीच्या ह्या चक्रमपणाचाच विकास कायम होत राहिला आहे. प्रत्येकाला शालेय शिक्षणानंतर अगदी कुठलाही पाढा आठवला नाही तरी 'मी एके मी ते मी दाहे मी' हा पाढा सहजतेने येत असतो. कारण हा 'मी' दाही दिशांना मनाच्या घोड्यावर बसून पाहिजे तेव्हा पाहिजे तसा उधळू शकतो. मी असा आहे आणि मी तसा आहे, मी काही असा नाही आही मी काही तसा नाही, मला हे हवे आणि मला ते नको, मी हे केले आणि मी ते केले, अशा अनेक रुपांनी हा प्रत्येकाचा 'मी' जीवनभर धिंगाणा घालत राहतो आणि हा अनिरुद्ध तर लहान मुलांच्या 'धांगडधिंगा' शिबिराचा खंदा समर्थक। मग ह्या अनिरुद्धाचा 'मी' स्वस्थ थोडाच बसणार?

मी असा आहे आणि मी तसा आहे - मी कसा आहे हे फक्त मलाच माहीत आहे. पण मी कसा नाही हे मात्र मला अजिबात माहीत नाही. मी कसा आहे? ते माझ्या त्या त्या स्थितीतील अस्तित्व असणाऱया त्या मानवावर अवलंबून नाही, त्या त्या परिस्थितीवरदेखिल अवलंबून नाही. बाजूचा माणूस आणि परिस्थिती कशाही प्रकारची असो, मी मात्र तसाच असतो कारण मी सदैव वर्तमानकाळातच वावरतो आणि वास्तवाचे भान कधी सुटू देत नाही. भूतकाळाची जाणीव व स्मृति वर्तमानकाळातील अधिकाधिक सभानतेपुरतीच आणि भविष्यकाळाचा वेध वर्तमानकाळात सावध होण्यापुरताच, ही माझी वृत्ती.
मी चांगला आहे की वाईट आहे - हे ठरविण्याचा अधिकार मी प्रच्छन्न मनाने सर्व जगाला देऊन टाकलेला आहे कारण मुख्य म्हणजे इतर कोण मला काय म्हणतात ह्याची मला जराही पडलेली नसते. फक्त माझा दत्तगुरु आणि माझी गायत्रीमाता ह्यांना आवडेल असे आपण असावे हेच माझ्या जीवनाचे एकमेव ध्येय आहे आणि त्यांच्याच वात्सल्यामुळे मी त्यांना पाहिजे तसाच घडत राहिलो आहे.
मी काही असा नाही मी काही तसा नाही - मी कसा नाही, कुठे नाही आणि कधी नाही हे मात्र मला खरच माहीत नाही पण मी कशात नाही हे मात्र मला नीट माहीत आहे व हाच माझ्या प्रत्येक वाटचालीतील प्रकाश आहे
मला हे हवे आणि मला ते नको - मला भक्तकारण हवे आणि राजकारण नको, मला सेवा करावयास हवी पण कुठलेही पद नको, मला मित्रांच्या प्रेमाचे सिंहासन हवे पण सत्ता नको, मला अहिंसा हवी पण दुबळेपणा नको, मला सर्वसमर्थता हवी पण शोषण नको, बल हवे पण हिंसा नको, मला परमेश्वराच्या प्रत्येक भक्ताचे दास्यत्व मी स्वीकारणे हवेहवेसे तर दांभिक ढोंगबाजी व खुळचट श्रद्धांचे (?) नायकत्व नको.अनेकांना मी कुणालाही भेटायला जात नाही म्हणुन माझा राग येतो. परंतु मला कुणाकडूनही काही द्यायचेही नाही. मग कुणालाही भेटण्याचा प्रश्न येतोच कुठे ? मी भेटतो फक्त माझ्या मित्रांना कारण 'आप्तसबंध' म्हणजेच देण्याघेण्याशिवायची आपुलकी हे एकमेव मला भेटीसाठी कारण असते, म्हणून मला निर्व्याज आपुलकीची भेटगाठ हवी, पण देण्याघेण्याची किंवा विचारमंथनांची भेटगाठ नको असते. मला ज्ञान नको म्हणजे ज्ञानाचे पोकळ शब्द व देखावे नकोत पण मला परिश्रमपूर्वक ज्ञानाचा रचनात्मक कार्यासाठी होणारा निःस्वार्थ विनियोग हवा असतो.
मी हे केले आणि मी ते केले - 'मी काहीच करत नाही, ना-मी सर्वकाही करत असतो' ही माझी अंतिम श्रद्धा आहे. मग हा माझा 'मी' स्वस्थ बसून निष्क्रिय आहे काय? ते तर मुळीच नाही. या अनिरुद्धाचा 'मी' त्या 'ना-मी' च्या प्रत्येक श्रद्धावानाच्या जीवनप्रवाहाला पहात राहतो आणि त्या प्रवाहाची गती थांबणार नाही व पात्र कोरडे होणार नाही, ह्याची काळजी घेण्यासाठी त्या 'ना-मी' चा स्त्रोत त्याच्याच प्रेमाने श्रद्धावानाच्या जीवननदीच्या कुठल्याही डोहाला फोडून सतत प्रवाहित राहण्यासाठी ओतत राहतो. मला सांगा, ह्यात माझे काय?
सत्य, प्रेम व आनंद ह्या तीन मूलाधार गुणांचा मी निःसीम चाहता आहे व म्हणूनच असत्य, द्वेष आणि दुःख ह्यांचा विरोध हा माझा नैसर्गिक गुणधर्म आहे; ह्याचाच अर्थ, हे कार्यदेखील आपोआपच घडत असते. कारण जो स्व-भाव आहे तो आपोआपच कार्य करीत राहतो, त्यासाठी काही मुद्दामहून करावे लागत नाही.
प्रभुरामचंद्रांचा मर्यादायोग, भगवान श्रीकृष्णांचा निष्काम कर्मयोग आणि श्रीसाईनाथांचा मर्यादाधिष्टित भक्तियोग हे माझे आदर्श आहेत. मी स्थितप्रज्ञ नाही, मी प्रेमप्रज्ञ आहे. माझी बांधीलकी 'वास्तवाशी' म्हणजेच स्थूल सत्याशी नसून, ज्याच्यात पावित्र्य उत्पन्न होते अशा मूलभूत सत्याशी आहे.
मला काय करायचे आहे? मी काय करणार आहे? मी अग्रलेख का लिहितो आहे? तिसऱया महायुद्धाविषयी एवढे मी का लिहितो आहे? मी प्रवचन का करतो आहे? ह्याचे उत्तर माझी ह्रदयक्रिया कशी चालते व मी श्वास कसा घेतो ह्यांइतकेच सोपे आहे, खरे म्हणजे तेच उत्तर आहे.
माझ्या मित्रांनो, पवित्रता व प्रेम ह्या दोन नाण्यांना मी विकला जातो, बाकी कुठलेही चलन मला विकत घेऊ शकणार नाही. खरं म्हणजे, ह्या अनिरुद्धाचा 'मी' फक्त तुमचा आहे, तो माझा कधीच नव्हता आणि कधीही नसेल.
मित्रांचा मित्र,


Activities Of Aniruddha Upasana Trust

Following are few of the activities carried by Aniruddha Upasana Trust..

 • Annapurna Mahaprasadam Project -

Under this project, free mid-day meals are provided to children from schools in tribal areas and in municipal schools in rural areas. This is made possible by sponsors / donors who donate rice, wheat, pulses, oil, sugar, etc.
Presently, mid-day meals are being provided to nearly 4000 students across 31 different schools in the rural areas by our dedicated volunteers, who themselves cook the food and serve it to the students attending the schools.
Ever since the project has been introduced, there has been a marked improvement not only in the health profile of the children but also in their attendance, leading to improved grades. • Eco - Friendly Ganesh Murti
This unique project involves the making of Lord Ganesh idols from Paper Pulp. These idols are made from shredded paper of 'Ramnaam' notebooks used by the devotees, who write 'Ramnaam' and deposit the notebooks with the sister organization, Aniruddha's Universal Bank of Ramnaam (AUBR).


 • Medical and Healthcare Camp
Major Activities of the Camp:
• Free Medical Check-up of 16,300 villagers (including 7,639 Students from 108 schools) was conducted.
• Distribution of medicines free of cost, to the villagers and distribution of medicines, tonics, syrups etc. to school going children twice during the year.
• Distribution of used clothes to villagers and two sets of uniforms to school going children. During the 2008 camp, 15268 sets of uniforms, which were stitched from the cloth prepared under the Charkha Yojana, were distributed to 7634 students (2 sets per student).
• Distribution of caps, slippers, sports materials for school children - This year 7634 sets of slippers and caps were distributed among school going children.
• Distribution of hygiene material such as water purification liquid, anti-lice lotion, toothpowder, soaps, combs, etc. and to make the village people aware about the importance of hygiene in their day-to-day life
 • Blood Donation Camps

A Mega Blood donation camp is organized once a year by the Foundation with the help of its sister organizations.
The Government of Maharashtra felicitated the Foundation for its commendable achievement. • Aniruddha's Bank For The Blind

The project has been targeted to reach out to the entire country over the next three years, wherein the Cassettes/CDs will be prepared in different languages of the country, depending on the requirement. Volunteers, primarily ladies, record the Cassettes/CDs sitting at home, which gives them an ideal opportunity of balancing home and work, and in the process getting a sense of fulfillment..
So far, more than 30,000 Cassettes and 3000 CDs have been distributed to various schools and institutions, free of cost, across India and other countries.
Till date, nearly 65,000 students have benefited from these recorded audio books.
Shree Aniruddha Upasana Foundation, through its 250 odd centers and thousands of volunteers, has commenced work in co-ordination with Shree Aniruddha Aadesh Pathak and Aniruddha Samarpan Pathak for achieving the ultimate objective of Samartha Bharat-a strong and self reliant India. • "Clothing with Charkha" (चरखा योजना )

Even today there are many children, not just in villages but also in cities, who do not have enough clothing to cover their bodies.
The "Charkha Yojana" has been specifically implemented to break this vicious circle of poverty and illiteracy.
School uniforms of various sizes are stitched from this cloth after proper processing and are distributed, free of cost, among the students, in order to motivate and encourage them to attend school


Till date 59,085 sets of uniforms have been distributed to 24,544 students. More than 1,43,000 meters of cloth have been prepared under the Charkha Project. • "Round the year water, farming andfodder plan ( Barmass pani-sheti-chara yojana - Gogras yojana)" ----- ( चारा योजना )


Under this scheme, people in urban areas, where water is available in abundance, grow "grass" in their houses and in open spaces.The grass so collected is sent to farmers in the drought stricken areas to feed their cattle. Till date truckloads of grass has been distributed through our Pune centre in Purander taluka.

 • "Raddi (used paper) project"

Devotees of P. P. Sadguru Shree Aniruddha Bapu, instead of selling old/used newspapers/magazines/notebooks as scrap, donate the same to the Foundation.
These are then converted into such useful articles, as paper bags, which not only go a long way in solving the plastic bag problem but also contribute, in its own small yet significant way, in the conservation of the environment. Further, paper pulp made out of this paper is used to make articles such as Word chart, toys and alphabetical blocks, which are distributed to poor students as an incentive for them to attend school. • "Old is Gold" (जुनं ते सोनं )

The Foundation collects used (but not torn) clothes, old utensils, old text books, and blank pages of note books (to convert them in new note books) and old toys (non battery operated) and many more.
These articles are properly serviced and then distributed to the families of poor students, in order to encourage them to send their children to school. The clothes and utensils so collected are also distributed amongst the people affected by natural calamities and disasters. The distribution is done in different needy areas all over Maharashtra. • "The Light of Knowledge Project (विद्या प्रकाश योजना )"


Under this program, candles and matchboxes donated by devotees are distributed free of cost to poor students in rural areas, where there is no supply of electricity, thus enabling them to study in candlelight.

 • "Ahilya Sangh Project"

Ahilya is the personification of the misery of the indianwoman; caught between the injustice of society and that of her husband.
The Ahilya Sangh has been formed for suitably equipping women with the requisite strength and resolve to counter any exploitation and to face any adversity with fortitude.
All the Indian martial arts needed for the self protection of women have been taught to a select batch of 15 volunteers 'free of cost'. These fully trained volunteers are now, in turn, training subsequent batches, each comprising of 80 volunteers.
Besides, all women who have been wronged, or are facing a crisis situation in their lives, receive support from the "Ahilya Sangh".
Women, who suffer because of the addiction of their husbands, also receive help from Ahilya Sangh.


The Ahilya Sangh also undertakes tree plantation projects across Maharashtra.

 • "Bharatiya Bhasha Sangam"

Each one is expected to learn a language apart from the mother tongue and languages that are already known. A facility to house this activity is being created. Around 1200 volunteers are already studying different Indian languages, apart from their mother tongue which, in time to come, will become the harbinger of national integration in its truest sense. • Re-immersion of Ganapati Idols

Every year, during and after the "Ganpati festival", the Lord Ganesha idols that get washed on to the shore on the day following the day of immersion, are re-immersed into the sea by the volunteers of the Foundation in association with the volunteers of Aniruddha's Academy of Disaster Management.

 • Work in Mental Hospitals and Orphanages

Work is also going on in orphanages at Kolhapur and Mumbai, where the inmates are trained in physical fitness and are taught to recite prayers. Those desirous of pursuing their education are given tuitions. Seva is also being performed at the Sion Paraplegic Foundation, wherein the volunteers regularly interact with students suffering from mental depression due to their physical handicap and help them regain their lost confidence.


The volunteers perform the following sevas in Mumbai, Pune and Kolhapur:
• Periodic medical examination and provision of medicines
• Jaap and Upasana
• Conducting regular classes for students
• Special tuitions for SSC students
• Distribution of sweets during festivals
• Physical training • De-addiction centers

Daily sessions are conducted between 6.30 p.m. and 8.30 p.m. at various centers in the presence of volunteers of the organization and trained doctors.


Till date, approximately 2750 people have benefited from the de-addiction programme and almost 70% (1950 people) have been completely cured.


Currently, the de-addiction programme is being conducted at 26 Upasana Centers in Mumbai and all over Maharashtra. • Aatmabal Program for Women

Although our nation has been making steady economic progress, the state of the average Indian woman, who is the backbone of the family, does not seem to have improved appreciably. Keeping this in view, women are encouraged to attend classes, wherein they are imparted training in the day-to-day requirements of life and a positive mindset is nurtured.
This free training program of 6 months encompasses a variety of innovative activities to make women self sufficient in the daily affairs of their respective lives. The training includes learning to handle bank transactions, cultivating and improving speaking skills in the English language, knitting, craft, beauty care, dramatics, dance and also other domestic activities such as changing of gas cylinders, small electrical solutions, etc. The main objective of these classes is to develop and enhance the self-confidence of women and make them bold enough to face any adversity / setback in their lives. • Training In Ancient Indian Martial Arts- 'Bal Vidya' (Bal=Strength & Power together)

Param Poojya Sadguru Shri Aniruddha Bapu is himself an exponent of the ancient Indian Martial Arts (Bal Vidya) such as Mudgal Vidya, Ashva Vidya, Surtabhedan Vidya and Yashwanti Malla Vidya, to name a few.


Param Poojya Bapu believes that the energy acquired through these Vidyas can bring about major positive changes in the world. During ancient times, India was known and valued for its physical and mental health, to which the comprehensive study and judicious practice of these Vidyas made a significant contribution. With the purpose of bringing back the bygone golden era and to make his devotees stronge and self-reliant, Param Poojya Bapu has personally trained the Pratham Acharya in these ancient martial arts. The Pratham Acharya now trains subsequent batches of dedicated volunteers. • FreeSummer Camp for Children ( DhangadShinga Shibir)
To nurture the potential and to explore the hidden talent of children, a fifteen day summer vacation camp by the name 'DhangadDhinga' is organized every year by the Foundation in collaboration.with Sai Samartha Vidnyan Prabodhini. Children between the ages of 8 and 12 years are given 15 days practical training, keeping in view the overall development of their personality, that is commensurate with their age. In this camp, through free interaction and a playful atmosphere, children are encouraged to develop a positive and healthy attitude and to inculcate self discipline in them which, in turn, gives a tremendous boost to their self.
Even after doing such number of sevas, volunteers speak that we are not social workers...
but we are devotional workers..
We are devoted to our Bapu.
Aniruddha’s Academy of Disaster Management (AADM), is a charitable organization incorporated in April 2005 with ‘Disaster Management’ as its principal object.
The trained volunteers would, in turn, reach out among the masses across the length and breadth of the country.

Disaster Management, as an idea and concept took shape in the year 2001 under the auspices of Sadguru Shree Aniruddha Upasana Trust.

Please go through the below link for more details...

AADM (Aniruddha’s Academy of Disaster Management)

Shrimadpurushartha Granthraaj

Shrimadpurushartha Granthraaj:
This is the Unique Granth written by P.P.Aniruddha Bapu in very easy, understandable & simple language.


It includes three Khand (Parts)


1. SatyaPravesh


2. PremPravas


3. AnandSadhanaEditions are available in various languages including English, Marathi & Hindi.


P.P. Aniruddha Bapu says..


- I am not an avatara, not of anybody. I was always Aniruddha, I am ANIRUDDHA and Aniruddha Iwill always be .
- I am your FRIEND.
- I am the one who SERVES all those who love the divine principles and have unshakable faith inthem.
- I am neither a juggler nor a magician. I can neither do jugglery nor magic. Then what do I have ?What I have is LOVE, sheer love and love again. I have nothing but love.
- I am a WARRIOR. I enjoy teaching the art of warfare to all those who wish to fight their destiny.
Purity is indeed the one single decisive norm.Spirituality along with loving and selfless support.P.P Aniruddha Bapu reveals in the Shreemadpurushartha Grantharaaj,as under-
'My dear friends, I, Aniruddha, your Friend, your Mate, have just the one mission in life ...to get the entire universe to fulfill this purushartha of maryada, to teach and establish this purushartha - that is My aim,
And without the fulfilment and the establishment of the purushartha of maryada ..the Ramrajya, the reign of Shreeram, the reign of the maryadapurushottam ( the ideal, the only complete and perfect being who was the epitome of maryada) can never be ushered in.'Principles of Maryada purushartha.....Truth, Love and Joy that stem from purity

ShreeRamRasayan

In today’s world, it is very difficult for ordinary person to read, study the RaamCharitra from Pauranik Granth ‘Ramayan’ or ‘RamCharitraManas’; as it takes much time.


Keeping in mind the practicle difficulties of ordinary person & importance of reading RamCharitra, Sadguru Shree Aniruddha Bapu wrote this Unique Granth ---‘ShreeRamRasayan

It takes around 2.5 Hrs to read the entire Granth completely.
(Editions are availeble in Marathi and Hindi language only)

Pratyaksha : News Paper
Contents included in Pratyaksha:

 • Agralekh by Dr. Aniruddha Joshi( Bapu)
  • Few important Topics covered so far includes....Third World War, Guptachar Yantrana, Sundarkand in process
 • Imporatant News of the day (Bigar Raajkiy)
 • Sammishra
 • AantarRashtriy
 • Vishesh(includes Darshan Chitra, DhyanChitra, Aaj Lihavayaacha Jap, Pharak Olakha)
 • VyasPith( Peaople’s views..vichar Tumache, vaani Tumachi, Lekhanihi Tumachi)
 • ArthaVIshwa
 • Bhav Gangechya kaathi (Addhyatmik Page)
 • Pailu ( Other important Topics for Generak Knowledge)
Click Here to read Views of P.P. Bapu written during Terroristattck on Mumbai on 26/11.

Saturday, January 24, 2009

Other Updates

.गुरुमंत्र


P.P.Aniruddha Bapu released the "Guru Mantra" for all His Shraddhavans. It is called "Shri.Gurukshetram Mantra".Sadguru Bapu has released this Gurukshetram for the generations that would be born on this earth in future. This Mantra acts on all the three forms of body, i.e. Sthool, Sukshma & Taral(स्थूल, सूक्ष्म व तरल).It also acts on our mind (मन), soul (प्राण), intelligence (बुद्धी). It also acts on Cough (कफ), Gall (पित्त) and gas (वात).
It is also in action when we are awake, asleep or even in dreams. The Mantra of Adimata Chandika i.e
ll ॐ ऎं ह्रीम क्लींम चमुण्डायै विच्चे ll acts as the torchbearer of this Gurukshetram Mantra.This Mantra clears your future path and acts on your present,future,also on the past.It performs the function of ending Obstructions (बाधा), sins (पाप) and wraths (कोप) in life of its follower.In the second para, Bapu explained that Lord Ram is our Atmaram (soul) and His soul is Lord Dattatrey.Lord Hanuman is Shri. Ram's life (Pran, प्राण) and in turn Lord Hanuman is our Mahapran.
ll ॐ रामतनु-श्रीअनिरुध्दाय नमः ll the last line of this para says Bapu is a living Ramnaam (रामनाम) i.e. name of Lord Ram.It also says that Bapu is the embodiment of Ramnaam.
Bapu is with those who performs Purushartha - पुरुषार्थ. and supports those who attempt things regardless of the result.He doesn't support who relies on destiny and do not take efforts. ll श्रीगुरुक्षेत्र-उन्मीलन मन्त्र ll in the last paragraph means blossoming.The desirous of accepting this mantra has to recite this mantra in front of Sadguru Bapu or his Image,saying that, "Baou I have taken this as my Guru Mantra (बापू मी हा मन्त्र गुरुमन्त्र म्हणून घेतला)".
However,Bapu clears that this mantra's action depends on the belief, love and bhakti of the performer. Bapu also said that once one accepts this Mantra as his Gurumantra, he becomes 50% best over others.


 • Ganesh Chaturthi . Festival of Ganesh Utsav will be celebrated at Happy Home-Khar(West) at residence of P.P.Aniruddhra Bapu
 • Shree Ranachandika Prapatti


Shree Ranachandika Prapatti may be performed on any Monday of the month of Shravan.
Any man who has completed sixteen years of age can perform the Prapatti.
Set – up for performing Prapatti
• A Shraddhavan should have a photo of Shree Trivikram (any size), a banana and a mixture of curd and sugar to be offered as Prasad, and fragrant flowers for offering to Shree Trivikram.
• A Shraddhavan should take a bath before commencing the Prapatti.
• The Prapatti is to be performed only after sunset.
• Shree Ranachandika Prapatti is not to be performed in a group; it has got to be done individually.
The procedure:
· After a bath and dressed in Shraddhavan attire, sit before the image of the Trivikram and recite the Shreegurukshetram mantra nine times.
· Then recite the mantra ‘Om namashchandikaayay’ 108 times.
· Now placing the image of the Trivikram on the head, recite the Shreegurukshetram mantra nine times all over again.
· Thereafter, offer the Trivikram, a naivedya of banana and a mixture of curd and sugar. The banana and the curd-sugar mixture are to be offered in separate bowls.
· The person performing the Prapatti should eat a spoonful of the curd-sugar mixture and then offer only the banana as prasad, to both the men and the women in the family.
· The Shraddhavan should then come back and sit before the Trivikram and eat all of the remaining curd-sugar mixture, while looking at the Trivikram all along.
· Offer fragrant flowers to the Trivikram
· Lastly, offer the lotangan.
The above mentioned details can be found between pages 41 to 51 of the booklet on the Ram Rajya discourse by P. P. Aniruddha BapuOn Thursday, 18th March 2010, Bapu explained the importance of 'Ghanta' (bell) that only Maa Mahishasurmardini uses it as her weapon. It is placed hanging from the roof at Gurukshetram. The importance of 'Ghanta Mantra' is described in 'Matruvatsalyavindanam' (page 73). The Mantra will be chanted on Thursday, 25th March 2010 during regular 'Pravachan'.


 • Ramrajya : P.P.Aniruddha Bapu is going to speak on Ramrajya on 29th April 2010-Thursday at HariGurugram(New English school-Bandra East) --- Completed
 • Valukeshwar Pujan : Planned on 18th Feb 2010
  On Thursday (18th Feb 10) evening, there will be Valukeshwar ( पिंडाचे ) Pujan at Harigurugram(New English School-Bandra East). Everybody is allowed to take its Darshan. (बेलपत्र वहाता येतील...)
 • Kolhapur Medical Camp 2010: 14th To 15th Feb 2009.:- Completed

  1. 1st Day: Distribution in 56 villages among 5049 families. This is done by 18 teams made of volunteers.  2. 2nd Day: Medical Camp & Annapurnaprasadam. This is completely non-chargeable basis for all the villagers & students of the selected villages. All the students from 117 schools were selected for Medical camp. Additionally 2 schools have joined the camp first time this year. 8858 students were involved.  Medical check up did for 7546 villagers. Additionally 8486 students were checked up. 80 vehicles were arranged for transportation purpose of students & villagers for their to & fro journey. No of trips done by these vehicles are @ 240
  85000 (eighty five thousand) villagers from 225 villages have taken participation in AnnapurmnaPrasadam.  • Datta Jayanti Utsav : 1st Dec 2009  Jayanti Utsav will be celebrated on 1st december 2009 at Hari Guru Gram, New English school Government colony Bandra East Mumbai
  Utsav will start at 7:00 Pm evening.This day also marks important as it is Pratyaksha, the Daily's Vardhapan Din Sohala.  • आदिमाता जप: ' OM AIM HRIM KLIM CHAMUNDAYAI VICHEY '
  P.P. Shri Aniruddha Bapu asked us to chant this Mantra Daily atleast 24 times or 108 times a in a week, Bapu urged us to take this mantra Closer to us and keep chanting this whenever and wherever.


  • Trivikram  This posting is with respect to updating the first pictures of the Trivikram which was reveled to the whole world on Thursday November 5th 2009 by Sadguru shri Aniruddha Bapu.

  • Aniruddha Paurnima 2009 : Completed  On 2nd Nov. 2009 followed by Adhiveshan on 3rd & 4th Nov.

  PL Note: P.P.Aniruddha Bapu will start giving Pravachan from 5th Nov.09 (Thursday) onwards at HariGurugram( New English School-Bandra East) on every Thursday.  • Blood Donation Camp : Completed  Will be conducted by Borivali-West Upasana centre on 27th September, 2009 (sunday) at Borivali- West  • MAHISHASURMARDINI USTAV : Completed...  at Shri Gurukshetram : 9th to 17th August '09...
  The Poojan will be done by P.P. BAPU and HIS DIVINE FAMILY as per 'Tripurarahasya ' , as told by Shri Dattatrey to Parashuram.

  ----The Poojan will start every day at morning 11 a.m. and will continue up to afternoon 1: 30 p.m.
  ----Afterwards there will be ' Havan' whole day up to sun set with chanting of Stotras

  We can visit Shri Gurukshetray during any of these 9 days ( or all as per our convenience ) and take Darshana of Shri MAHISHASURMARDINI and participate in the chanting.

  In forthcomming Thursday dated 23rd July 09, P.P. Bapu is going to describe in detail about the Utsav of these 9 days, in his Pravachan.
  • Datta-yag : 5th to 9th May 2009 : Completed...  Datta-yag a Unique Event will be held for 5 days 5th May /6th May /7th May /8th May & 9th May 2009.This Unique event will bring in light the 24 guru of Lord Dattatreya on whom we will have to perform a specific pooja and a pradakshina.
  Name of the 24 Gurus are...
  The earth, The Wind, The sky, The water, The fire, The moon, The sun, The pigeon, The python, The sea, The moth, The queen bee and the honey collector, The elephant (Gjendra), The bumble-bee, The Musk deer, The Fish, The prostitute - Pingala, The lapwing, The child, The bangles, The artisan, The snake, The spider, The wasp.
  P.P Aniruddha Bapu also Explained us with a Unique example of Polio vaccination, wherein he explained how the bacteria cause Polio however when similar the same bacteria is scientifically studied and then when injected caused Prevention from the same disease.
  This Datta Yag event will give the similar effect of Vaccination by preventing bad effects in our lives.
  On these 5 days, there will be mainly three events..  1. Niyati Chakra Parivartan Pradakshina ( Pujan of all 24 Guru's of Lord Dattatrey)  2. Sarvatobhadra Kumbh Yatra  3. Dwadash Jyotirling Kailashbhadra Mahapujan  Volunterrs will be there to guide all the Baktas comming to do these events. Detail explaination of how to do various activities will be given.
  P.P.Bapu asked all his Bhaktas to get involved in this event from bottom of his heart. This is not happened ever before & each activity involved in it have its uniqueness & importance.
  Timings: 7.00 am to 8.30 pm ( those who come till 8.30pm will be allowed to complete the events)
  In addition to above, their wil be Dattayag & Gurugita Pathan for first 3 days.(3rd day upto 3.00pm)


  • Valukeshwar Pujan : Completed  On Thursday (5th March 09) evening, there will be Valukeshwar ( पिंडाचे ) Pujan at New English School-Bandra. Everyboy is allowed to take its Darshan. (बेलपत्र वहाता येतील...)  • Kolhapur Medical Camp 2009: 8th To 10th Feb 2009.:- Completed  Completed successfuly with huge response from villages  • Blood DonationCamp : Completed..  held at New English School on 12th April 09.